Praktyczne perspektywy publikowania naukowego

Zapraszamy wydawców i redaktorów czasopism naukowych na wydarzenie Praktyczne perspektywy publikowania naukowego, organizowane z okazji udostępniania już 1000 czasopism w Bibliotece Nauki prowadzonej przez  ICM UW. Osiągnięcie to chcemy potraktować jako okazję do dyskusji na temat aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami wydawców i redakcji, z którymi wspólnie rozwijamy otwarte zasoby nauki. W ramach wydarzenia odbędzie się sesja plenarna oraz seria warsztatów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania czasopisma. 

Termin: 21 października 2019 r. 

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Serdecznie zapraszamy!