Program

21 października 2019, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sala 316

9:00 – 10:00 rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 oficjalne otwarcie i powitanie gości, 316
10:30 – 11:30 The global movement of open access and DOAJ’s part in that
Dominic Mitchell (DOAJ) – wykład otwierający, 316
11:30 – 12:00 czas na pytania z sali/podsumowanie, 316
12:00 – 13:00 lunch dla uczestników
13:00 – 15:00
równolegle
Open Journal Systems – kompleksowy system zarządzania publikacją cyfrową na przykładzie PRESSto – platformy otwartych czasopism UAM, 315
Monika Theus, Aleksandra Szulc (PRESSto, UAM)
Przechodzenie czasopisma na licencje CC – warsztat prawny, 256
dr Krzysztof Siewicz (ICM)
Indeksowanie czasopism w bazie Scopus: porady praktyczne, 316
dr inż. Katarzyna Gaca-Zając (Elsevier)
15:00 – 15:20 przerwa kawowa
15:20 – 17:20
równolegle
Skuteczne aplikowanie do Directory of Open Access Journals – o jakości naukowego publikowania otwartego, 316
dr Natalia Pamuła-Cieślak (UMK / DOAJ)
Podstawowe zagadnienia interoperacyjności, 315
Adam Wasążnik, Jan Ciarka (ICM)
Otwarte dane badawcze dla redaktorów i wydawców, 256
Natalia Gruenpeter, dr Nikodem Rycko (ICM)

Wykład otwierający

The global movement of open access and DOAJ’s part in that

Dominic Mitchell pracuje w Directory of Open Access Journals na stanowisku Operations Manager. Ma doświadczenie w pracy z wydawcami i bibliotekarzami, pracował zarówno jako wydawca w BMJ Publishing Group (UK), jak i opiekun klienta oraz kierownik projektu w HighWire Press – Stanford University (USA). W DOAJ odpowiada za współpracę z wydawcami, rozwój techniczny, promocję w mediach społecznościowych i bloga DOAJ News Service.

 

Szczegółowe opisy warsztatów

Open Journal Systems – kompleksowy system zarządzania publikacją cyfrową na przykładzie PRESSto – platformy otwartych czasopism UAM

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych informacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu platformy otwartych czasopism na przykładzie PRESSto. W trakcie warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Open Journal System – oprogramowanie otwartych czasopism;
  • etapy wdrożenia OJS na UAM – powstanie platformy PRESSto: dokumentacja projektu (zarządzenie Rektora, umowy z redakcjami);
  • Polityka funkcjonowania czasopism na platformie: implementacja czasopisma (ankieta, budowa strony, licencje CC, indeksacja w bazach i wyszukiwarkach);
  • PRESSto w praktyce (rola administratora, rola redaktora, pełen proces redakcyjny na platformie, deponowanie i publikowanie numeru czasopisma).

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o przybycie na ten warsztat z własnym laptopem.

Prowadzenie: Monika Theus, Aleksandra Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, platforma otwartych czasopism naukowych PRESSto


Przechodzenie czasopisma na licencje CC – warsztat prawny

Treści naukowe publikowane są coraz częściej na standardowych licencjach Creative Commons, które pozwalają każdemu korzystać z nich znacznie szerzej niż wynika to z ustawowych ram dozwolonego użytku określonych w prawie autorskim. Związane jest to z wymaganiami stawianymi przez MNiSW lub grantodawców (licencje CC będą wymagane m.in. przez sygnatariuszy Plany S). Jest to także prosty sposób na usunięcie wątpliwości co do możliwości dalszego wykorzystania treści przez inne osoby, np. w projektach polegających na maszynowej analizie tekstów i danych – czego dopuszczalność na gruncie prawa autorskiego nie zawsze jest oczywista.

W trakcie warsztatów poznamy bliżej rodzaje licencji CC oraz nauczymy się jakie kroki prawne trzeba podjąć, aby wdrożyć je na łamach czasopisma. Skupimy się zwłaszcza na sposobach uwzględniania tego rodzaju licencjonowania w umowach z autorami oraz na sposobach komunikowania licencji czytelnikom. Wspólnie przeanalizujemy typowe postanowienia umów i oznaczeń licencji.

Prowadzenie: dr Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


Indeksowanie czasopism w bazie Scopus: porady praktyczne

Warsztat jest dedykowany redaktorom i wydawcom czasopism naukowych, które nie są indeksowane w bazie Scopus, a mają takie ambicje. Omówione zostaną korzyści wypływające z obecności w bazie Scopus, ale przede wszystkim kryteria oceny czasopism oraz sam proces oceny. Część wykładowa potrwa około 40 min, po czym uczestnicy w sposób aktywny będą dyskutować razem z prowadzącą na temat szczegółowych wymagań. Ideą proponowanych warsztatów jest przedstawienie najlepszych praktyk w publikowaniu czasopism naukowych, a także wymiana doświadczeń redaktorów oraz dyskusja na ich temat. Jako przykłady do dyskusji między uczestnikami, zostaną przytoczone z życia wzięte, różne praktyki w prowadzeniu czasopisma, a także przyczyny odrzucenia czasopism zgłaszających się do bazy Scopus.

Uczestnicy szkolenia będą pracować w kilkuosobowych grupach bez własnych komputerów.

Prowadzenie: dr inż. Katarzyna Gaca-Zając (Elsevier)


Skuteczne aplikowanie do Directory of Open Access Journals – o jakości naukowego publikowania otwartego

Warsztaty mają za zadanie odpowiedzieć uczestnikom na wszelkie pytania dotyczące aplikowania czasopism otwartych do DOAJ. Uczestnikom zostaną przybliżone kryteria minimum oraz zasady dobrego publikowania naukowego, z których te kryteria się wywodzą. Pojawi się zestaw dobrych praktyk przy wypełnianiu aplikacji, co ułatwia i przyspiesza procedowanie. Omówione zostaną też przyczyny niepowodzeń w procesie zgłaszania czasopisma, a także przyczyny usunięć czasopism z bazy.

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o przybycie na ten warsztat z własnym laptopem.

Prowadzenie: dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK, polska sekcja Directory of Open Access Journals


Podstawowe zagadnienia interoperacyjności

Przekazywanie metadanych do innych serwisów jest ważną usługą dostarczaną przez wydawców czasopism. Warsztat pozwala zdobyć podstawową orientację w dziedzinie interoperacyjności, szczególnie w kwestii formatów wykorzystywanych do propagowania artykułów naukowych. Technologie takie jak XML, OAI-PMH, JATS NLM są obecnie w powszechnym użyciu platform wydawniczych, w ciągu dwóch godzin prezentacji przeplatanej zadaniami dla uczestników, zupełnie od podstaw wyjaśnimy sposób wykorzystania i zasadę działania tych technologii. Do uczestnictwa nie jest wymagane żadne przygotowanie techniczne.

Prowadzenie: Adam Wasążnik, Jan Ciarka, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


Otwarte dane badawcze dla redaktorów i wydawców

Warsztat kierowany jest do wydawców i redakcji czasopism naukowych zainteresowanych kwestią udostępniania danych badawczych oraz łączenia ich z publikacjami. Omówione zostaną różne modele polityk w zakresie danych badawczych (data policies) oraz korzyści płynące z wymogu udostępniania danych potrzebnych do weryfikacji tez zaprezentowanych w artykule naukowym. Część wykładowa potrwa ok. 30 minut i obejmować będzie najważniejsze zagadnienia związane z danymi badawczymi istotne z perspektywy wydawcy. W części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z przykładowymi data policies oraz dobrymi praktykami, a następnie wypracują możliwe strategie działania. Celem warsztatów jest przedstawienie światowych tendencji w zakresie udostępniania danych badawczych oraz włączania wydawców i redakcji w ten proces.

Uczestnicy szkolenia będą pracować w kilkuosobowych grupach bez własnych komputerów. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale część materiałów przeznaczonych dla uczestników może być w języku angielskim.

Prowadzenie: Natalia Gruenpeter, dr Nikodem Rycko, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego