Rejestracja

 

Rejestracja zamknięta.

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika wydarzenia Praktyczne perspektywy publikowania naukowego. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem możesz skontaktować się wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Twoje dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia Praktyczne perspektywy publikowania naukowego. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: pon@icm.edu.pl

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do końca 2019 r. bądź do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także (na zasadach określonych przez RODO) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

8. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Platformy Otwartej Nauki można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: pon@icm.edu.pl.