Szczegółowy program wydarzenia

Dostępny jest już szczegółowy program wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”, które odbędzie się 21 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Wykład wprowadzający pt. „The global movement of open access and DOAJ’s part in that” wygłosi Dominic Mitchell z Directory of Open Access Journals. Dominic Mitchell pracuje w DOAJ na stanowisku Operations Manager. Ma doświadczenie w pracy z wydawcami i bibliotekarzami, pracował zarówno jako wydawca w BMJ Publishing Group (UK), jak i opiekun klienta oraz kierownik projektu w HighWire Press – Stanford University (USA). W DOAJ odpowiada za współpracę z wydawcami, rozwój techniczny, promocję w mediach społecznościowych i bloga DOAJ News Service.

Po przerwie na lunch odbędą się dwie sesje warsztatów dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Szczegółowe informacje na temat warsztatów znaleźć można w zakładce Program.

Wydarzenie „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego” objęte zostało patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.